تزریق فیلر بهترین روش رفع خطوط ماریونت یا اندوه

خطوط ماریونت یا اندوه خطوطی هستند که در نواحی گوشه دهان امتداد یافته و اغلب باعث می‌شود ظاهر فرد ناراحت یا عصبانی به نظر برسد

اطلاعات جامع درباره تزریق فیلر خط خنده

خط خنده به نواحی اطراف لب گفته می‌شود که در اثر خندیدن به صورت دو خط عمودی در کناره‌های لب دیده می‌شوند.